Mehr zum SpielTouhou Kobuto V: Burst Battle:

Bilder zu Touhou Kobuto V: Burst Battle