Mehr zum SpielTouhou Kobuto V: Burst Battle:

Besitzer von Touhou Kobuto V: Burst Battle